تمکن مالی ویزای تحصیلی انگلیس

5 دقیقه

مدت زمان مطالعه

تمکن مالی ویزای تحصیلی انگلیس – برای دریافت هر نوع ویزایی ارائه تمکن مالی از ضروریات دریافت ویزا است. در واقع تمکن مالی اثبات توانایی شما در پرداخت هزینه های سفرتان است.

ویزای تحصیلی انگلیس نیز از این قاعده مستثنی نیست و متقاضیان تحصیل در این کشور می بایست همراه با سایر مدارک تمکن مالی نیز ارائه دهند. این نوشته توضیح جامعی از میزان و چگونگی ارائه تمکن مالی ویزای تحصیلی انگلیس است.

تمکن مالی ویزای تحصیلی انگلیس

تمکن مالی ویزای تحصیلی انگلیس

برای اخذ ویزای تحصیلی انگلیس، شما باید نشان دهید که پول کافی برای پرداخت هزینه های دوره تحصیلی و هزینه‌های زندگی خود در انگلستان در طی مدت تحصیل را دارید. میزان تمکن مالی ویزای تحصیلی انگلیس بستگی به نوع رشته، مدت زمان دوره و محل زندگی شما دارد. به طور کلی، شما باید حداقل مبالغ زیر را در حساب خود داشته باشید:

هزینه دوره تحصیلی: شما باید پول کافی برای پرداخت هزینه سال اول دوره تحصیلی خود را داشته باشید. اگر دوره شما کمتر از یک سال باشد، لازم است بودجه کل هزینه دوره خود را داشته باشید. میزان هزینه شما در نامه تأییدیه پذیرش تحصیلی –   CAS  نوشته شده است.

هزینه زندگی: در تمکن مالی ویزای تحصیلی انگلیس شما باید پول کافی برای پوشش هزینه‌های زندگی خود در انگلستان را داشته باشید. به طور معمول، باید علاوه بر مبلغ شهریه به ازای هر ماه ۱۰۲۳ پوند برای تحصیل خارج از لندن و  ۱۳۳۴ پوند برای داخل لندن پول داشته باشید.  مبلغ کل تمکن برای حداقل ۹ ماه تحصیل و زندگی در انگلیس در نظر گرفته می‌شود.

برای اثبات تمکن مالی، باید اسناد مالی خود را به عنوان بخشی از درخواست ویزای تحصیلی انگلستان ارائه کنید. اسناد مالی شما باید شرایط زیر را داشته باشند:

  • اسناد به نام خود شما یا یکی از نزدیکان شما باشند

می‌توانید اسنادی را به نام خودتان یا یک فرد نزدیک (پدر، مادر، همسر یا قانونی سرپرست) ارائه دهید.  در صورت استفاده از اسناد به نام فرد دیگر، باید رابطۀ خود با او را ثابت کنید و نامۀ رضایت کتبی آن فرد را نیز دارا باشید.

  • اسناد حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بانکی

شما می توانید از گواهی حساب بانکی، گزارش گردش حساب، سپرده بانکی یا سند اوراق قرضه استفاده کنید. اسناد باید به پوند یا دلار آمریکا صادر شوند و گردش حساب شما باید برای ۳ تا ۶ ماه آخر باشد

  • اسناد حداقل ۲۸ روز قبل از درخواست ویزا صادر شده باشند

شما باید نشان دهید که مبلغ تمکن مالی را حداقل به مدت ۲۸ روز متوالی در حساب خود داشته اید. تاریخ آخرین تراکنش باید حداکثر ۳۱ روز قبل از تاریخ درخواست ویزای تحصیلی انگلستان باشد.

تمکن مالی ویزای تحصیلی انگلیس

مراحل آماده سازی اسناد مالی برای تمکن مالی ویزای تحصیلی انگلیس

برای آماده کردن اسناد مالی خود برای تمکن مالی ویزای تحصیلی انگلیس باید مراحل زیر را طی کنید:

  • محاسبه مبلغ تمکن مالی لازم

شما باید مبلغ هزینه دوره تحصیلی و هزینه زندگی خود را بر اساس رشته، مدت زمان دوره و محل زندگی خود محاسبه کنید.

  • تأمین مبلغ تمکن مالی

باید پول کافی را در حساب خود یا یکی از اقوام نزدیک قرار دهید. این پول باید حداقل به مدت ۲۸ روز پیوسته در حساب شما باشد. نباید این پول را قرض گرفته باشید یا از سایر منابع غیر قابل قبول استفاده کنید.

  • درخواست صدور اسناد مالی

گواهی حساب بانکی، گزارش گردش حساب، سپرده بانکی یا سند اوراق قرضه به نام خودتان یا فرد نزدیک به شما را می توانید از بانک دریافت کنید.

اسناد باید به پوند یا دلار آمریکا صادر شوند و تاریخ آخرین تراکنش در آن‌ها باید حداکثر ۳۱ روز قبل از تاریخ درخواست ویزای تحصیلی انگلستان باشد.

  • اثبات رابطۀ خود با فرد

اگر از اسناد مالی به نام فرد دیگر استفاده می‌کنید، باید رابطۀ خود با آن فرد را با ارائه ی اسنادی مانند شناسنامۀ خانوادگی، سند ازدواج یا سایر مستندات مناسب اثبات کنید. همچنین، باید نامۀ رضایت کتبی آن فرد را دار باشید که در آن ذکر شده باشد که او موافق است پول خود را برای تأمین هزینه‌های تحصیل و زندگی شما در انگلستان در اختیارتان قرار دهد.

  • ترجمۀ رسمی اسناد

اگر اسناد مالی به زبان فارسی هستند، باید آن‌ها را به زبان انگلیسی ترجمه کنید و کپی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصل آن را نیز داشته باشید. ترجمه باید توسط مترجم رسمی مهر شده و نام، امضا، تاریخ و شماره تماس مترجم را دارا باشد.

میزان تمکن مالی برای دانشگاه های مختلف

باید بگوییم که میزان تمکن مالی برای همه دانشگاه‌ها یکسان نیست. مبلغ تمکن مالی بستگی به هزینه دوره تحصیلی و محل زندگی شما دارد. هزینه دوره تحصیلی ممکن است بر اساس نوع رشته، سطح تحصیلات و رتبۀ دانشگاه متفاوت باشد. محل زندگی شما نیز بر اساس اینکه در لندن یا خارج از لندن زندگی می‌کنید بر میزان تمکن اثر دارد.

به طور کلی، هزینه‌های تحصیل و زندگی در لندن بالاتر از سایر شهرهای انگلستان است. شما باید قبل از درخواست ویزای تحصیلی انگلستان از مبلغ دقیق هزینه دوره تحصیلی و نحوۀ پرداخت آن اطلاع پیدا کنید. همچنین از طریق راهنمای ویزای تحصیلی انگلستان در وبسایت، مبلغ و مخارج زندگی خود را بر اساس محل زندگی محاسبه کنید.

تمکن مالی ویزای تحصیلی انگلیس

تمکن مالی دوره های تحصیلی کوتاه مدت

مبلغ تمکن مالی برای دوره‌های تحصیلی کوتاه‌مدت نیز ضروری است. اگر شما قصد دارید برای یک دوره کوتاه‌مدت زبان انگلیسی به انگلستان سفر کنید باید ویزای تحصیلی کوتاه‌مدت دریافت کنید. برای اخذ این نوع ویزا، باید اثبات گنبد که پول کافی برای پرداخت هزینه دوره زبان و هزینه‌های زندگی خود در انگلستان را دارید. مبلغ تمکن مالی برای دوره‌های کوتاه‌مدت زبان انگلیسی به شرح زیر است:

  • هزینه دوره زبان

شما باید پول کافی برای پرداخت هزینه دوره زبان خود را داشته باشید. مبلغ هزینه دوره شما در تأیید پذیرش تحصیل CAS نوشته شده است.

  • هزینه زندگی

متقاضی باید پول کافی برای پوشش هزینه‌های زندگی خود در انگلستان را داشته باشد.

به طور معمول، باید علاوه بر مبلغ شهریه به ازای هر ماه ۱۰۲۳ پوند برای تحصیل خارج از لندن و ۱۳۳۴ پوند برای زندگی در داخل لندن نیاز دارید. مبلغ کل برای حداکثر ۱۱ ماه زندگی و تحصیل در نظر گرفته می‌شود.

برای اثبات تمکن مالی، باید اسناد مالی خود را به عنوان بخشی از مدارک درخواست ویزای تحصیلی کوتاه‌مدت انگلستان ارائه کنید. اسناد مالی شما باید از شرایط خاصی برخوردار باشند، از جمله:

اسناد به نام خود شما یا یک نفر نزدیک به شما باشند

اسناد حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بانکی شامل گواهی حساب بانکی، گزارش گردش حساب، سپرده بانکی یا سند اوراق باشند

اسناد حداقل ۲۸ روز قبل از درخواست ویزا صادر شده باشند

اسناد مالی ترجمه شده باشند یا به طبان انگلیسی صادر شده باشد.

تمکن مالی یکی از مدارک لازم و ضروری در دریافت ویزای تحصیلی انگلستان است. در این نوشته درباره میزان تمکن مالی و نحوه ارائه آن به طور کامل توضیح دادیم. جهت دریافت ویزای تحصیلی انگلیس و مهاجرت به این کشور قصران گروپ در کنار شماست.

مقالات مرتبط

راهنمای چک کردن نتایج لاتاری گرین کارت 2025

لاتاری گرین کارت آمریکا شانس بزرگیست که دولت آمریکا در اختیار علاقه مندان مهاجرت به این کشور قرار داده است. … مطالعه بیشتر

زمان مطالعه : 5 دقیقه

لاتاری آمریکا چیست؟

لاتاری آمریکا 2025 در تاریخ 12 مهر تا 16 آبان مهلت ثبت نام دارد. نزدیک شدن به ماه اکتبر مصادف … مطالعه بیشتر

زمان مطالعه : 4 دقیقه

زمان اعلام نتایج لاتاری 2025

زمان اعلام نتایج لاتاری 2025 در اردیبهشت 1403 می باشد. اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی باشید که … مطالعه بیشتر

زمان مطالعه : 4 دقیقه
موسسه مهاجرتی قصران گروپ

هدف اصلی ما در قصران گروپ، ارائه اطلاعات دقیق و مشاوره کامل، هم راستا با شرایط و رزومه شما و ترسیم بهترین مسیر مهاجرتی پیش رویتان است که در ادامه با ارائه خدمات کامل، تمام مراحل اخذ پذیرش تحصیلی، کاری و همچنین فرایند سرمایه گذاری، ثبت شرکت و … انجام داده و آینده ای مطلوب و باب میل شما برایتان به ارمغان می آورد.

راه‌های ارتباط با ما

قصران گروپ در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق و امتیازات این وبسایت متعلق به شرکت قصران گروپ بوده و هرگونه استفاده از مطالب و مقالات این سایت، پیگرد قانونی دارد.
مشاوره مهاجرتی 22118085